Uzmanlık Alanları

Dental İmplant Cerrahisi

Dental implant kaba tabirle, insan vücuduyla birebir uyumlu kendi parçasıymış gibi kabul ettiği titanyumdan yapılmış bir vida şeklindeki materyaldir. Çene kemiğine yerleştirilir ve diş kökünün görevini üstlenir. Üzerine yerleştirilen ek parçalarla planlanan protezin ağıza adaptasyonu temin edilir.

Devamını Oku

All On Four Tedavisi

Son yıllarda, ağız ve diş sağlığı; bireylerin yaşam kalitesini belirleyen faktörler arasına girmiş ve bu durum diş hekimlerinin protez planlamalarında belirleyici rol oynamıştır. Hasta memnuniyetini arttıran uygulamalar ise daha çok dikkat çekmektedir. Çiğneme, tat alma, konuşma, ağrı ve görünüş sebebiyle kaybolan dişlerin yerini doldurmak için geliştirilen yöntemlerden biri implanttır.

Devamını Oku

Gömülü Diş Operasyonu

İnsanoğlu daha yemekleri pişirdikçe diş kasları nın fonksiyonları azalmıştır. Bu kasların yapıştığı bölgeler zamanla atrofiye uğramıştır. Alveoler bölge küçülme oranı diş boyutlarının küçülmelerinden daha belirgin olduğu için dişler çenelerde daha güç yer bulma durumunda kalmışlar ve bu nedenle modern insanın çenelerinde sıkışıklık, çapraşıklık ve yer darlığı komplikasyonları başlamıştır.

Devamını Oku

Çene Eklemi Bozuklukları

Temporomandibuler eklem kulağın önünde, kafatası ile alt çenenin birleştiği yerde bulunan ufak bir eklemdir. Alt çenenin hareket edip, fonksiyon görmesini sağlar. Temporomandibuler eklem hastalıkları çeşitli belirtileri olan ve sık görülen rahatsızlıklardır. Hastalar kulak ağrısı, baş ağrısı ve sınırlı ağız açıklıklarından şikayetçidir. Ayrıca açma kapama sırasında ağrı ile tıkırtı ve sürtünme sesleri de şikayetler arasında olabilir. Öncelikle şikayetlerin sebebi belirlenmelidir.

Devamını Oku

Çene Kistleri

Ağız bölgesinde değişiklikler kolay fark edilebildiği için, ağız kanserleri erken dönemlerde saptanabilir. Kişinin yaptığı düzenli incelemeler ağız kanserlerinin erken fark edilmesini ve iyileşme şansının yükselmesine yardımcı olur.

Devamını Oku

Yetersiz Kemiklerde Greftleme Operasyonu

Çenelerdeki diş eksikliği olan bölgelerde zamanla kemik kaybı dediğimiz atrofi meydana gelmektedir.Bu durum genellikle dental implantların yerleşebileceği kemiğin kalitesi ve miktarını olumsuz yönde etkilemektedir.Böyle durumda olan hastalarda dental implant yapımı çok zor olmakla beraber bazen imkansız olmaktadır.

Devamını Oku

Ağız, Çene ve Yüz Yaralanmaları

Genellikle kırık ve çatlaklar küçük restoratif prosedürlerle tedavi edilmektedirler. Fakat kırık parça, dişin kök yüzeyini de içine alıyor ise daha ayrıntılı tedavilere yol açabilir. Hatta diş kayıplarına kadar gidebilecek prosedürlere yol açabilmektedir. Çene yüz travmaları sırasında genellikle kırık olmasa bile ağır sarsıntı almış bir diş de, sinir damar paketi bundan müteessir olup canlılığını yitirebilmektedir.

Devamını Oku

Çene ve Yüz Deformitelerinin Düzeltilmesi

Dentofasiyal deformite; Maloklüzyonun görüldüğü, fasiyal iskeletin normalden önemli ölçüde farklılaştığı, fasiyal görünümün bozulduğu herhangi bir durum olarak tanımlanabilir. Bu gibi deformiteler; Minör nitelikli olabilir veya çene prominensinde yetmezlik ya da fazlalık şeklinde veya İleri derecede vertikal maksiller fazlalık veya hemifasiyal mikrosomia şeklinde görülebilir.

Devamını Oku

Dentoalveoler Cerrahi

Dento-alveoler cerrahi uygulamalar (dişe bağlı çene kistleri, kök-ucu rezeksiyonları ve protez tutuculuğunu arttırıcı yöntemler). preprotetik cerrahi, protez yapım aşamasına geçmeden önce yumuşak ve sert dokuların daha iyi bir duruma getirilmesi amacıyla yapılan cerrahi işlemlerdir.

Devamını Oku

Dudak ve Damak Yarıkları Tedavisi

Dudak ve damak gelişimi ana rahminde 4 ile 12. haftalar arasında tamamlanır. Tedavi ve ekip çalışması doğumla beraber başlar ve erişkin dönemde sona erer. Toplumda her 1000 doğumdan birinde görülür. Bu dönemde çeşitli etkenler (akraba evliliği, ailesel geçiş, annenin hamilelik sırasında radyasyona mağruz kalması, uyuşturucu kullanımı, kontrolsüz ilaç kullanımı vs..) dudak-damak yarığı oluşmasına sebep olabilir.

Devamını Oku

Anestezi ve Sedasyon Uygulamaları

Genel anlamda anestezi, ameliyat yada herhangi bir cerrahi müdahale öncesi, insan ve hayvanların vücudunun bütünündeveya belirli bir kesimindeki duyunun (hissin) geçici yok edilmesi demektir.Özel ve belirli bir amaçla uygulanan anestezinin 4 tipi vardır Tüm anestezi tipleri çeşitli seviyelerde sinir sistemini baskılayarak(deprese ederek )ağrının hissedilmesini engeller. Anestezinin tipi ne olursa olsun etkilediği alandaki sinir sistemi üzerindeki etkisi, kullanılan ilacın etki süresi ile sınırlıdır.

Devamını Oku